Nieuws


Uitbreiding concept


Het blijkt regelmatig dat Nederlandse ondernemers / ondernemingen waarvoor wij een distributeur in Scandinavië gevonden hebben, te weinig tijd hebben om deze regelmatig te bezoeken. Dit ondanks dat iedereen er wel van overtuigd is dat regelmatige contacten de basis zijn voor een groeiende samenwerking (lees omzetontwikkeling).

Wij willen met bovenstaande als achterliggende gedachte, een nieuwe service aan ons dienstenprogramma toevoegen. Omdat wij regelmatig in Scandinavië zijn zouden wij namens onze klanten onderhoudsbezoeken kunnen afleggen, in combinatie met ons reguliere werk.
 
De bezoeken zijn er op gericht de producten van de opdractgever weer volop in de belangstelling van de distributeur te krijgen.
Voorafgaande aan de bezoeken / het maken van de afspraken nemen we de te bespreken onderwerpen met de opdrachtgever door. Het gaat met name om relatieontwikkeling.Wij weten immers te weinig van uw producten om technisch op de materie in te kunnen aan. Eventuele vragen van deze aard worden uiteraard direct doorgespeeld aan de opdrachtgever.
Van ieder bezoek ontvangt de opdrachtgever een schriftelijk verslag.
 
Het idee is om afhankelijk van uw wensen twee keer per jaar namens uw onderneming zo’n bezoek af te leggen. U kunt hierbij kiezen voor bezoeken in het voorjaar, de zomer of het najaar.
 
Met deze service gaat Adenda weer een stap verder in het ondersteunen van haar klanten in het realiseren van een succesvolle exportontwikkleing.
 

Terug naar nieuwsoverzicht