Coaching


COACHINGS CONCEPTEN  |  Coaching met impact

Adenda maakt onderscheid tussen Strategische en Operationeel Tactische Coaching.

De Strategic Business Coaching, (Boardroom Coaching) is afgestemd op CEO’S, DGA’S, en Sales Directors. Hier heeft de Coach een klankbordfunctie en helpt door scherpe analyses en neutrale visie specifieke probleemstellingen op te lossen op beleidsniveau of wegen aan te geven die de onderneming nieuwe kansen biedt.
 
Excecutive Coaching is meer op de persoon gericht om als ‘medeondernemer’ een bijdrage te leveren aan meer concrete management vraagstukken. Deze vraagstukken kunnen marketing technisch zijn, gericht op personeelprestaties en samenstelling, het producten gamma, onderzoek of het strategisch en tactisch niveau goede uitvoering geeft aan de ondernemingsmissie en het geformuleerde beleid en hier zo nodig ondersteuning aan verlenen.
 
De Operationeel Tactische Coaching is Personal Coaching voor Sales medewerkers en Sales Managers en ondersteunt in de uitvoering van het verkoopproces en is vooral actiegericht. ‘On the Job’ coaching is hierbij een effectieve uitvoeringsvorm om Sales- en Accountmanagers die zich snel willen ontwikkelen te ondersteunen.
 
Wij coachen Sales medewerkers op het gebied van verkoopvaardigheden, presentatietechnieken, concept verkoop, NLP communicatie, planmatige efficiënte marktbewerking en leren om te gaan met tegenwerpingen zoals die bij uw marktbewerking het meest voorkomen, naast de prijs als tegenwerping uiteraard.
 
Adenda zal altijd starten met een diepgaande behoefteanalyse om haar ondersteuning hier volledig op af te stemmen volgens een concreet pragmatisch stappenplan.