De organisatie


Missie en Visie
Adenda wil een organisatie zijn die de commerciële processen van haar klanten verbetert, resulterend in meer winst. Hiervoor bieden we een ‘TOOLBOX’ van mogelijkheden.

Om de doelstellingen te bereiken wordt samen met de opdrachtgever op basis van de behoefte hieruit een keuze gemaakt, als basis voor het projectplan.

Door innoverende conceptontwikkelingen wil Adenda uniek zijn in de door haar te bieden mogelijkheden.

Aandacht voor kwaliteit van onze prestatie, ethiek in ons handelen, een op de marktbehoefte afgestemd productengamma, een eerlijke zakenethiek en gericht zijn op continuïteit in de relatie kenmerken ons handelen.

Historie Adenda / Ton Ton  

1989General Sales Manager bij Cito Benelux
Belast met de totale leiding van de verkoop binnen- en buitendienst en de inkoop (20 medewerkers). Omzet en winst verantwoordelijk (15 miljoen Euro). Aansturing binnendienst via hoofd verkoop binnendienst. Het jaarlijks maken van een verkoopplan en de verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

1994 | Novum Advies & Training opgericht
Vanuit de marktbehoefte naar echte maatwerkconcepten op het gebied van de commerciële ontwikkeling van medewerkers is Novum Advies & Training opgericht.  Als eigenaar verantwoordelijk voor alle activiteiten en resultaten. Van acquisitie, behoefteanalyse, conceptbepaling, praktijk-oriëntaties, projectvoorbereiding, projectuitvoering, doelstellingevaluatie tot follow-up.

Novum Advies & Training stond voor een uniek organisatieversterkend concept met als doel het bereiken van commerciële voorsprong voor haar klanten. Organisatieadvies, business coaching, trainen van verkopers en managers volgens een vernieuwende methodiek en personal coaching waren, naast het klankbord zijn voor veel directieleden en het invullen van functies via een hoog resultaat opleverende werving en selectie methode, een aantal kenmerkende activiteiten.

2005Commercieel Directeur bij Kupan
Verantwoordelijk voor: verkoopbeleid, verkoopresultaat, winst, marketing & public relations. Directe aansturing van de buitendienst en de coördinatoren van de verkoop binnendienst, export en calculatieafdeling. Persoonlijk sales actief bij major en internationale projecten.

Organisatie compleet omgebouwd van een traditioneel naar een trendsettend imago met sterke commerciële groei en goede winstpositie. Marktbewerkingmethodieken voortdurend aangepast aan marktsituaties. Export succesvol ontwikkeld en internationaal distributeurs netwerk vernieuwd door aanpassing op de vernieuwde eigen organisatie.

2011Adenda opgericht
Vanuit historische ervaringen en hedendaagse inzichten is Adenda opgericht als antwoord op marktbehoeftes om organisaties commercieel sterk en effectief te laten functioneren, met als doel de markt- en /of winstposities te verbeteren. Als eigenaar verantwoordelijk voor alle activiteiten en resultaten.

De concepten zijn anders dan in de tijd van Novum Advies & Training. Adenda is dus geen herhaling maar gaat verder. De wereld is in de tussentijd veel individueler geworden en onze concepten zijn op deze ontwikkeling afgestemd. De individuele ondersteunende behoeften verschillen vaak sterk en laten zich naar ons idee het best  invullen door op de persoon afgestemde programma’s. Deze worden op zich weer geplaatst binnen de ondernemingsdoelstellingen, die altijd centraal staan in onze toe te passen ondersteunende methodieken.

Compleet CV op aanvraag