Gevaar van economische groei

In economische groei schuilt een groot gevaar. Ondernemingen hebben een goede orderportefeuille en men is druk met de waan van de dag.  Hierdoor zie je vaak de aandacht voor de toekomst verslappen. Ook worden er soms te snel mensen aangenomen om de drukte aan te kunnen, die later ongeschikt blijken te zijn.

 

Als u deze signalen herkent neem dan contact met ons op. Dan krijgt u een klankbord en visie om de juiste beslissingen te kunnen blijven nemen. De toekomst waarborgen door de organisatie scherp te houden juist in een tijd dat men dreigt te verslappen is essentieel voor de continuïteit en winstgevendheid van uw onderneming.

 

Samen de groei besturen met continuïteit als doel.