Disclaimer samengevat

 

Adenda streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt Adenda echter niet en kan aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan. Adenda accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Copyright: Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

© 2018 Adenda.

 

Disclaimer Adenda

 

De websites. Onder de websites wordt verstaan: www.adenda.nl en www.adenda-export.com die eigendom zijn van: 

 

Adenda

Burgemeester Kehrerstraat 58

7002 LD DOETINCHEM

 

Postbus 431

7000 AK DOETINCHEM

 

Telefoon: +31 314 36 41 16 

 

Email: info@adenda.nl

 

Website organisatieadvies: www.adenda.n

Website exportontwikkeling: www.adenda-export.com

 

Adenda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 5143999.

 

Het onderstaande is van toepassing op de Websites. Door de Websites te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

 

Inhoud Websites

Adenda behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Websites en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder enige mededeling daarvan te hoeven doen.

 

Adenda besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de websites, maar het gebruik van (informatie op) de Websites is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Websites onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Websites wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

 

Aansprakelijkheid

Adenda is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Websites. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor jouw eigen risico. 

 

Adenda is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Websites en Adenda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Adenda niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Websites welke afkomstig is van derden.

 

De Websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Adenda aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

 

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Websites berusten bij Adenda voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adenda is het niet toegestaan om (delen van) de Websites, informatie op de Websites of ander materiaal getoond op de Websites openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

 

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kun je contact opnemen met Adenda via info@adenda.nl.

 

© 2018 Adenda.